وبلاگ هوشمند سازی ساختمان اسپرلوس

4.1666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.17 (3 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

thermostatguy

ترموستات حکم کلید کنترل کننده ی سیستم گرمایش و سرمایشی خانه را دارد و  بدون آن، سیستم شما نمی داند چه موقع خانه را سرد یا گرم کند. ترموستات دمای هوای محیط را می خواند و آن را با دمای مطلوب و مورد نظر شما برای خانه مقایسه می کند و هنگامی که دمای حس شده با دمای تعیین شده مطابقت نداشته باشد، سیگنالی را به سیستم گرمایش/ سرمایش خانه شما ارسال می کند تا دما را به حالت مطلوب تنظیم کند.

دقت دمای حس شده توسط ترموستات برای نگه داشتن خانه هوشمند در حالت مطلوب بسیار حائز اهمیت است و یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در این دقت اندازه گیری، مکانی است که ترموستات در آن نصب می شود. در ادامه نکاتی مهم برای نصب و جانمایی ترموستات در خانه هوشمند را بررسی میکنیم:

4.8333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.83 (3 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

Smart elevator

ﻓﻧﺎوری آﺳﺎﻧﺳور هوشمند روز به روز در کشورها در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت! ﺑﯾش از 12 ﻣﯾﻠﯾون آﺳﺎﻧﺳور در ﺳراﺳر جهان در ﺣﺎل بهره برداری اﺳت که روزانه ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔر را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن مسأله موجب ﻣﯽﺷود آﺳﺎﻧﺳورها بیشترین کاربرد را ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل در جهان داشته باشند، ﺑﺳﯾﺎر ﺟﻠوﺗر از اﺗوﻣﺑﯾل، ھواﭘﯾﻣﺎ ﯾﺎ ھر ﻧوع وﺳﯾﻠ ﺣﻣل و ﻧﻘل دﯾﮕر. اﻣروزه، آﺳﺎﻧﺳورھﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھوﺷﻣﻧد دارای ﻓن آوری ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗ ای ھﺳﺗﻧد ﮐ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﺎ هدف اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت، ﺑﺑود ﺑره وری اﻧرژی و ﻣدﯾرﯾت ﻣوﺛر ﺟﻣﻌﯾت اراﺋ ﻣﯽ دھﻧد.

در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗ، ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗﺣوﻻت ﺑﺳﯾﺎری ﺑوده اﯾم که مطمئنا آﯾﻧده ﺑﺎزار ﺳﯾﺳﺗم آﺳﺎﻧﺳور ھوﺷﻣﻧد را ﺷﮑل ﺧواھد داد. ھوش ﻣﺻﻧوﻋﯽ، ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﺗﺻل و اﺑﺗﮑﺎرات ﺷر ھوﺷﻣﻧد به همراه نویدی ﺑرای اﯾﺟﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧ در ﺳﯾﺳﺗم آﺳﺎﻧﺳور - ﻣﻧﺟر ﺑ ﻧوآوری ﻓﻧﺎوری ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ﺧواھد ﺷد.

در ادامه ترندهای آسانسورهای هوشمند در سال 2019 را مورد بررسی قرار میدهیم:

 

4.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.25 (6 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

knxcable

در هوشمندسازی ساختمان تحت پروتکل KNX علاوه بر کلیدهای هوشمند، نمایشگرها (تاچ پنل)، سنسورها، عملگرها و ...، عضو حیاتی و ضروری دیگری به نام کابل KNX وجود دارد که نقش رابط بین تجهیزات خانه هوشمند تحت پروتکل KNX را ایفا میکند.

کابل های کی ان ایکس از گروه کابل های bus هستند و بصورت مفتولی از زوج سیم های برهم تنیده شده تولید می شوند. زوج سیم اصلی این کابل ها به رنگ قرمز- مشکی میباشند که وظیفه تغذیه و انتقال اطلاعات را از مرکز سیستم به واحدهای مختلف خانه هوشمند برعهده دارند. در کنار زوج سیم اصلی، یک جفت سیم کمکی به رنگ سفید-زرد نیز به عنوان جفت سیم رزرو موجود است که میتوانند برای انتقال تغذیه کمکی برخی تجهیزات هوشمند و همچنین در صورت خرابی و یا قطعی زوج سیم اصلی مورد استفاده قرار گیرند و نیاز به سیم کشی مجدد را در صورت قطعی از  بین ببرند.

کابل های KNX با روکشی نرم از جنس PVC و به رنگ سبز میباشند و سطح مقطع آنها 0.8 میلیمتر میباشد. سرعت انتقال در این کابل ها بسیار حائز اهمیت بوده و طبق استاندارد KNX این سرعت برابر 9600 بیت بر ثانیه (9600 Bit per Second) می باشد.

در ادامه به معرفی انواع کابل های KNX موجود و موارد استفاده هر کدام میپردازیم:

4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.75 (2 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

10 profitable construction jobs 8

شرکت هوشمندسازی اسپرلوس در زمینه‌ های هوشمندسازی ساختمان، کنترل کلیه تجهیزات الکتریکی ساختمان از جمله: روشنایی، گرمایش سرمایش، پرده و ... از طریق موبایل، تاچ پنل و یا کلید های هوشمند برای صرفه جویی در مصرف انرژی و رفاه بیشتر، تحت پروتکل KNX و دوربین های مداربسته آماده ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا به شما می باشد. در ادامه با مراحل هوشمندسازی ساختمان با هوشمندسازی نوین توسعه اسپرلوس آشنا میشویم:

4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.75 (2 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

KL130B.2

احتمالا تا به حال واژه ی سناریوهای خانه هوشمند را شنیده اید اما اطلاعات دقیقی از مفهوم و کاربردهای آن در خانه هوشمند ندارید. در این مقاله قصد داریم با تعریف سناریو، برخی از سناریوهای پرکاربرد و کاربردهای هیجان انگیز آنها برای افزایش رفاه، آسایش و امنیت خانه ی هوشمند تحت پروتکل KNX آشنا شویم.

4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.75 (4 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ذمهکرنغطاق

24مهر برابر با ۱۵ اکتبر به نام روز جهانی نابینایان یا عصای سفید نامگذاری شده و فرصت مناسبی است تا با چالش های این قشر بیش از پیش آشنا شویم؛ خواست نابینایان در ایران متفاوت از نابینایان دیگر کشورها نیست اما مساله اصلی این است که در کشورهای پیشرفته هم اکنون نابینایان به کمک فناوری های نوین درصدد تسهیل هرچه بیشتر زندگی خود هستند اما در ایران متاسفاه نابینایان هنوز دغدغه هایی نظیر مناسب سازی بیشتر شهری و امکانات رفاهی زندگی را دارند.

4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.75 (8 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

1 ET8BI0lSvOW8w7z6xfI6YQ

امروزه هوشمندسازی به حوزه های مختلف زندگی انسانها وارد شده است و خانه هوشمند نیز به دلیل بالا رفتن فناوری و تکنولوژی و ارتباط کاربری آسان طرفدارهای زیادی به خود جذب کرده است. در این مطلب به توضیح آینه هوشمند و کاربردهای مختلف آن خواهیم پرداخت.

4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.75 (4 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

smart home protocol

اغلب فعالیت های انجام شده در خانه هوشمند براساس تبادل اطلاعات بین تجهیزات مختلف شبکه استوار استجدا از اینکه تجهیزات با چه توپولوژی شبکه ای به هم متصل شده اند؛ جهت برقراری ارتباط بین دو نقطه در شبکه لازم است که آن ها زبان یکدیگر را بفهمند. می توان گفت پروتکل زبان ارتباطی بین نقاط مختلف یک شبکه است. تجهیزات مورد استفاده در یک شبکه برای برقراری ارتباط با یکدیگر از اصول و استانداردهای خاصی تبعیت می کنند. بنابراین پروتکل یعنی استاندارد برقراری ارتباط بین نقاط مختلف یک شبکه. 

عضویت در خبر نامه

برای اطلاع از آخرین اخرین اخبار هوشمند سازی ، نمایشگاه های ایران و جهان ، تخفیف های مناسبتی و برای استفاده از مطالب آموزشی هوشمند سازی در خبرنامه ثبت نام کنید.

آخرین مطالب